•  

 •  

 •  

 •  

Oferta

Naszą ofertę kierujemy głownie do przedsiębiorców, w tym: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, spółdzielni, oddziałów spółek, itp.

W ramach obsługi prawnej:

 • udzielamy porad prawnych,
 • wydajemy opinie prawne,
 • przygotowujemy projekty umów, oświadczeń, porozumień i innych dokumentów,
 • występujemy w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, arbitrażowych
  i administracyjnych,
 • reprezentujemy Klientów w sporach pozasądowych;
 • udzielamy informacji o treści przepisów prawnych;
 • uczestniczymy w prowadzonych przez Klientów rokowaniach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz dziedzin pokrewnych
 • prowadzimy windykację należności (zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.
Świadczymy też usługi w zakresie:
 • postępowania rejestrowego w KRS,
 • wysyłania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności online do KRS, w tym dla cudzoziemców,
 • wysyłania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności online do KRS dla spółek z zarządem zagranicznym.

Nasze główne specjalizacje to:

Prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo cywilne.

W ramach obsługi – poza zakresem wskazanym powyżej – świadczymy pomoc przy zakładaniu różnego rodzaju podmiotów (np. spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, itp.), przy ich likwidacji, podziale, łączeniu, itp

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach obsługi – poza zakresem wskazanym powyżej – świadczymy pomoc przy sporządzenie projektów regulaminów pracy, wynagrodzeń, negocjacji ze związkami zawodowymi, itp.

Prawo zamówień publicznych

Prawo upadłościowe

Prawo własności przemysłowej

Prawo budowlane

Prawo administracyjne

Klientów obsługujemy również w języku angielskim.